תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר בונים חכם

1. מבוא

1.1.  בונים חכם הינו אתר אינטרנט שמטרתו לספק מידע וכלים בתחומי הבנייה הפרטית

1.2.  אתר האינטרנט הידוע כ "בונים חכם", אשר הגישה אליו מתבצעת באמצעות בכתובת האינטרנט (הדומיין)  buildsmart.co.il ו/או members.buildsmart.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר שמטרתו להוות מרכז מידע אינטרנטי, אשר יהווה מוקד מידע זמין ונגיש לבונים פרטיים או אנשים המתעניינים בתחום. בנוסף, יוכלו המשתתפים להנות מייעוץ בתחומי הבניה השונים ולקבל הצעות מחיר לרכישת שירותים ומוצרים בתחום.

1.3.  מובהר כי גלישה באתר ושימוש בו הינה כפופה להסכמה לתנאי השימוש באתר אשר מפורטים להלן. לאתר שמורה הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר ללא מתן הודעה לגולשים ולמשתמשים באתר.

1.4.  האמור בתנאי השימוש נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות, אך מתייחס לזכר ולנקבה, ליחיד ולרבים.

1.5.  מנהלת האתר ומפעילתו הינה גלבוע מדיה, וליצירת קשר ניתן לפנות לטלפון 03-6020651

1.6.  בין התכנים והשירותים המוצגים במסגרת האתר, ניתן למנות בין היתר:

1.6.1.      קורס מקיף המיועד לבוני בתים ודירות פרטיים.

1.6.2.      טיפים והדרכות בתחומי הבנייה הפרטית.

1.6.3.      הטבות והנחות ברכישת מוצרים ושירותים בתחומי הבנייה הפרטית.

התכנים והשירותים לעיל יקראו להלן ביחד ולחוד: "שירותי האתר".

1.7.  במסגרת הסכם זה מוסדרת מערכת היחסים בין האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו לבין גולשי האינטרנט המבקרים ו/או משתמשים בשירותי האתר, בנוגע לכל גלישה, שימוש, עיון, צפייה, ושמיעת תכנים המצויים באתר, בין אם ישירות באתר (לרבות באמצאות Streaming media – RTSP  או כל פרוטוקול אחר) ובין אם באמצעות העתקת תכנים מהאתר למשתמש קצה (להלן: "משתמש" ו/או "המשתמשים").

1.8.  גלישה באתר, שימוש בשירותים שהוא מציע וצפייה בתכנים המצויים באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו. ככל שהמשתמש אינו מקבל עליו את התנאים במסגרת הסכם שימוש זה, המשתמש נדרש לחדול מגלישה, שימוש בשירותי האתר ועיון בתכניו לאלתר ובמיידי.

1.9.  המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.10.                    הכותרות בהסכם זה הינן לצרכי נוחות בלבד ואין להזדקק להן לצורך פרוש סעיפי ההסכם.

2. תנאי השימוש באתר

2.1.  המשתמש רשאי לגלוש באתר, להשתמש בשירותיו ולעיין בתכניו בכפוף לכל האמור במסגרת הסכם זה.

2.2.  כמו כן, המשתמש רשאי לגלוש באתר, להשתמש בשירותיו ולעיין בתכניו בכפוף להסכמתו למדיניות הפרטיות של האתר.

2.3.  המשתמש באתר מצהיר כי הוא בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם, כי הוא אישיות משפטית בהתאם לדין וכי אין כל מניעה חוקית לשימושו באתר זה.

2.4.  משתמשים מתחת לגיל 18 מתבקשים לקרוא סעיף זה יחד עם הוריהם:

2.4.1.      משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים שלא להעביר פרטים אישיים מזהים, כגון כתובת ומספר טלפון לגורם שאינם משוכנעים שהם מכירים שלא דרך האתר, וכן לחשוף פרטים אישיים מזהים, למעט לנותני שירותים המפרסמים את פרטי ההתקשרות עימם במסגרת האתר.

2.4.2.      משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים לקחת בחשבון שאין להאמין לכל גורם שפונה אליהם במסגרת האתר, למעט לגורמים מקצועיים המפרסמים באתר, ומשתמשים באתר עלולים לפעול תחת שמות משתמש פיקטיביים ולמסור פרטים לא מדוייקים ואף שקריים.

2.4.3.      היה ומשתמשים מתחת לגיל 18 מעוניינים להיפגש עם אנשים שהם הכירו דרך האתר, לרבות נותני שירותים המפרסמים במסגרת האתר, הם נדרשים להודיע ולקבל את אישור הוריהם או של אפוטרופוס על כוונתם לעשות כן.

2.4.4.      במקרה שמשתמש מתחת לגיל 18 חש שמשהו מטריד או מפריע לו בכל צורה שהיא, עליו להודיע על כך למנהלי האתר בכתובת הדוא"ל Support@buildsmart.co.il ולהוריו באופן מיידי.

3. התחייבויות המשתמש

3.1.  המשתמש באתר מתחייב להימנע מביצוע הפעולות המפורטות להלן בנוגע לאתר האינטרנט וכלל שירותיו:

3.1.1.      המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות היוצרים באתר, לרבות לגבי קוד המקור, עיצוב, אפליקציות וכיו"צ. מובהר כי כל התכנים המצוין באתר מהווים קניין רוחני, בין אם מדובר בתכנים החוסים תחת הגנת זכויות יוצרים ו/או מהווים סימן מסחר ו/או מהווים מידע עסקי מוגן המצוי בבעלות האתר ו/או מי מטעמו.

3.1.2.      השימוש בכל תכני האתר מותר לשימוש אישי בלבד, למטרת עיון ולמידה. אסור למשתמש להעתיק ו/או לגזור כל מידע המצוי באתר להפיצו לצד שלישי, בין אם למטרות מסחריות ובין אם למטרות שאינן מסחריות.

3.1.3.      המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר, לגלוש, לסרוק, לצפות ולהגיב לתכנים באמצעות תוכנות מחשב ו/או מתקנים אלקטרונים ו/או נגיפי מחשב (לרבות Bots או Crawlers), בין אם אלו מחקים את פעילותו של משתמש בשר ודם ובין אם לאו ו/או אוספים מידע מכל סוג שהוא לגבי האתר, תכניו ומשתמשיו, לרבות נתונים סטטיסטים, למעט אינדקסים ומנועי חיפוש.

3.1.4.      המשתמש מתחייב שלא לבצע URL Hacking, קרי – שינוי ומניפולציה של דפים באתר לשם יצירת גישה לאתרים פנימיים שלא אמורה למשתמש להיות גישה אליהם.

3.1.4.1.              המשתמש מתחייב שלא לעלות (upload) תכנים כל סוג שהוא יש בהעלתם לאתר משום עבירה על חוקי מדינת ישראל ובכלל. מבלי לפגוע בכלליות התחייבות זו, המשתמש מתחייב שלא להעלות תכנים אשר:

3.1.4.2.              עלולים להפר ו/או לפגוע בזכות יוצרים של צד שלישי.

3.1.4.3.              עלולים להפר ו/או לפגוע בסימן מסחר של צד שלישי.

3.1.4.4.              עלולים להפר או לפגוע בפטנט של צד שלישי.

3.1.4.5.              עלולים להפר ו/או לפגוע בסוד מסחרי או מידע מוגן אחר של צד שלישי.

3.1.4.6.              עלולים להוות עוולה מסחרית לפי חוק עוולות מסחריות כלפי צד שלישי.

3.1.4.7.              עלולים לפגוע בפרטיותו של צד שלישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

3.1.4.8.              עלולים להוות לשון הרע בהתאם לחוק איסור לשון הרע.

3.1.4.9.              עלולים להוות דברי תועבה בהתאם לחוק העונשין.

3.1.5.      ביצוע כל פעולה אשר עלולה לפגוע בתפעול האתר ותפקודו השוטף, לרבות פגיעה ו/או שינוי קוד המקור; אלמנטים, אפליקציות ו"פיצ'רים" הנמצאים באתר; תוכן ועיצוב האתר; זמינות האתר ברשת האינטרנט.

3.1.6.      ביצוע פעילות העלולה לגרום להשבתת פעילות האתר באמצעות ping, בקשות שרת וכל פעילות אחרת.

3.1.7.      להשתמש בשירותי האתר באמצעות זהות בדויה או זהות הלקוחה מאדם אחר.

3.1.8.      הטרדת משתמשים אחרים באתר, לרבות פניות חוזרות ונשנות שלא בהתאם לרצון משתמש אחר.

4. לבעלי האתר שמורות הזכויות כדלקמן:

4.1.  האתר רשאי למנוע גישה למשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לרבות באמצעות מחיקת חשבון משתמש, חסימת גישה לאתר מכתובת I.P. ממנה בוצעה הפרת ההסכם וכל אמצעי אחר שימנע מהמשתמש לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד בהתאם לדין. מובהר כי למשתמש שגישתו תיחסם לאתר עקב הפרת תנאי השימוש, לא יוחזרו סכומים ששילם בתמורה לשימוש בשירותי האתר, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר בהתאם לדין.

4.2.  לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות.

5. משתמשים "מזדמנים"

5.1.  חלק משירותי האתר פתוחים לציבור הגולשים הרחב מבלי שאלו נדרשים להזדהות ו/או להירשם באתר כמשתמשים רשומים.

5.2.  המשתמשים המזדמנים מודעים לכך שהם מקבלים גישה רק לחלק מתכני האתר, ורוב תכני האתר פתוחים למשתמשים בתשלום בלבד, וגולשים מזדמנים מוותרים על כל טענה לעניין זה.

5.3.   המשתמשים המזדמנים מקבלים את זכותו של האתר לחסום בפניהם חלק מתכני האתר, והם רשאים להירשם על מנת לקבל גישה לשירותים החסומים בהתאם להוראות הסכם שימוש זה ומרצונם החופשי.

6. משתמשים רשומים

6.1.  לאתר הזכות לקבוע כי הגישה והשימוש בשירותים מסויימים לא יהיו פתוחים לכלל ציבור הגולשים, אלא יהיו זמינים למשתמשים רשומים בלבד.

6.2.  משתמשים רשומים הינם משתמשים אשר נרשמים לאתר באמצעות פתיחת חשבון משתמש באמצעות  הזנת פרטים אשר נקבעים על ידי בעלי האתר ותשלום.

6.3.  משתמש המבקש לקבל גישה לתכנים בתשלום, ירשם לאתר בכפוף לתשלום בגין השירותים, בהתאם לסך המפורסם באתר.

6.4.  לאתר זכות לקבוע אילו שירותים יותאמו לאילו משתמשים בהתאם לשיקול דעת האתר.

6.5.  רישום לאתר כמוהו כהסכמה לתנאים המפורטים באתר ולמדיניות הפרטיות של האתר .

6.6.  משתמש הפותח חשבון משתמש מסכים ומקבל את ההוראות כדלקמן:

6.6.1.      חל איסור לפתוח חשבון משתמש המכיל נתונים שאינם נתוני אמת לגבי המשתמש הרשום.

6.6.2.      חל איסור לפתוח חשבון משתמש עבור אדם שאינו המשתמש אשר מזין בפועל את הפרטים לחשבון המשתמש. יודגש כי התחזות לאחר הינה עבירה פלילית.

6.6.3.      בפתיחת החשבון, המשתמש מקבל את כל תנאי תקנון זה.

6.7.  למרות שהאתר נוקט באמצעים להבטחת מידע בהתאם למקובל, לא ניתן להבטיח בוודאות מלאה שצד שלישי לא יכול לפרוץ למאגרי המידע של האתר באמצעות חדירה לא מורשת ולהיחשף למידע לגבי המשתמש.

6.8.  משתמש רשום מודע לכך ששירותי האתר דינאמיים ומשתנים. לאתר יש זכות לגרוע ו/או להוסיף תכנים ו/או שירותים בהתאם לשיקול דעתו.

7. אחריות ושימוש

7.1.  מובהר כי התכנים והשירותים באתר, בין אם בתשלום ובין אם לא, אינם מהווים ייעוץ ו/או המלצה לרכישת נכסים ו/או מוצרים ו/או שירותים בין אם באמצעות נותני שרותים ומוכרי נכסים ושירותים המפרסמים באתר, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים. המידע המתפרסם באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית.

7.2.  המשתמש מודע שכל רכישה של נכס וקבלת שירות מצריכה ייעוץ פרטני ומפורט באופן אישי, והשירותים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.

7.3.   מובהר כי משתמש הפועל על סמך מידע שקיבל במסגרת האתר עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. למרות שהמידע באתר מקצועי ואיכותי, ידוע למשתמש כי הנושאים המועברים במסגרת תכני הקורס מצריכים ידע רב, השקעה ומקצועיות מיוחדת על מנת להיות בקיא בהם. על כן, המידע המועבר במסגרת תכני האתר מהווה חומר העשרה ורקע, שהשימוש בו על אחריות המשתמש בלבד, והאתר מתריע כי המידע המועבר באתר אינו מספק על מנת לבנות בית באופן עצמאי ו/או באמצעות בעלי מקצוע.

7.4.  הרצאות של גורמים מקצועיים: הגורמים המקצועיים המעבירים תכנים במסגרת האתר אינם מהווים חלק ממפעילי האתר ובעליו. האתר אינו אחראי על התכנים המועברים ורמתם המקצועית, ולכן המשתמש צריך להתייחס למידע בזהירות הראויה, ולקחת בחשבון שהמידע אינו שלם ו/או ממצה.

7.5.  ייעוץ של גורמים מקצועיים: היה והמשתמש יקבל ייעוץ פרטני מגורמים מקצועיים המפרסמים במסגרת האתר, ידוע למשתמש כי גורמים אלו אינם עובדים של האתר, ולאתר אין כל אחריות בנוגע למקצועיות הייעוץ ותוכנו.

7.6.  המשתמש אשר מזין פרטים אישיים ותוכן לאתר עושה זאת על אחריותו האישית, לוקח בחשבון את הסיכון של חשיפת המידע לצדדים שלישיים מורשים ושאינם מורשים ומשחרר את האתר, בעליו ומפעיליו מאחריות בגין נזקים שיגרמו לו כתוצאה מחשיפת המידע.

7.7.  כמו כן, המשתמש הרשום מודע לכך שהמידע שהוא מזין לאתר ייחשף בפני צדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, וכן ייחשף בפני משתמשים אחרים. על כן, המשתמש מוותר על כל טענה של פגיעה בפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות כנגד האתר, בעליו ומתחזקיו.

7.8.  המשתמש הרשום מתחייב לפעול כדלקמן בנוגע לסיסמא אשר תשמש אותו לצורך גישה לחשבון המשתמש:

7.8.1.      המשתמש הרשום לא יעביר את סיסמתו לאחר בכל אופן שהוא.

7.8.2.      המשתמש הרשום יחליף את הסיסמא אחת לשלושה חודשים לפחות.

7.8.3.      הסיסמא צריכה להחיל לפחות 6 תווים.

7.8.4.      המשתמש הרשום לא ישתמש בסיסמא המכילה את שמו, מספר מזהה או תאריך לידה.

7.9.  במקרה ומתעורר למשתמש הרשום חדש שנעשה שימוש לא מורשה בחשבונו או מתעורר לכל אדם חשד שמופעל חשבון על שמו ולא על ידו, המשתמש יודיע על כך ללא דיחוי לאתר.

7.10.                    מבלי לפגוע בזכויות האתר לגבי חשבונות משתמשים בהתאם להסכם זה ובהתאם לדין, לאתר זכות להשעות חשבון משתמש ולהתנות את הצגת החשבון בהצגת אסמכתאות לגבי אמיתות זהות בעל חשבון המשתמש.

7.11.                    המשתמש הרשום מאשר לאתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שהזין לאתר כשנרשם כמשתמש רשום עדכונים לגבי שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות באתר ולגבי שינויים בהסכם זה. כמו כן, המשתמש הרשום מאשר לאתר לשלוח לתיבת הדוא"ל האמורה בקשות לאישור ועדכונים לגבי פעולות שביצע המשתמש הרשום במסגרת האתר.

8. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

8.1.  הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.

8.2.  שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

8.3.  באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

8.4.  באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

 

9. הגבלת אחריות לנזקים

אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

 

10. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

10.1.                    במסגרת האתר מוצגות פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' שחלקן עשויות להופיע בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, תוכנן, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

10.2.                    במסגרת האתר מוצגות גם פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' שאינן מופיעות בחסות שירות חיצוני. ידוע למשתמש כי נוסח הפרסומות מתקבל באתר באמצעות המפרסם ובאחריותו, ולכן אין לאתר אחריות לאמיתות הפרסום, לתוכנו ולתוכן מפר זכויות או תוכן פוגעני המופיע בפרסום.

10.3.                    חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

10.4.                    יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה  קישור טרם השימוש בו.

11. הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל Support@buildsmart.co.il

12. זכות יוצרים והרשאות שימוש

12.1.                    זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות, לרבות תכנים המהווים מצגות, הרצאות, קטעי וידאו או סאונד ומאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, או לבעלי האתר רישיון שימוש בהם.

13. סימני מסחר

13.1.                    סימני המסחר "בונים חכם" ו- "Build Smart" הנם סימני מסחר רשומים של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

13.2.                    יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

14. שינוי תנאים

14.1.                    בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש.

14.2.                    הואיל ובעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו:

14.2.1.   לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה במקרה של כניסת השינויים מהותיים לתוקף.

14.2.2.   אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

14.3.                    באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

14.4.                    בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

15. הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

16. שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

17. ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.


2. תנאי השימוש באתר

2.1. המשתמש רשאי לגלוש באתר, להשתמש בשירותיו ולעיין בתכניו בכפוף לכל האמור במסגרת הסכם זה.

2.2. כמו כן, המשתמש רשאי לגלוש באתר, להשתמש בשירותיו ולעיין בתכניו בכפוף להסכמתו למדיניות הפרטיות של האתר [לינק].

2.3. המשתמש באתר מצהיר כי הוא בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם, כי הוא אישיות משפטית בהתאם לדין וכי אין כל מניעה חוקית לשימושו באתר זה.

2.4. משתמשים מתחת לגיל 18 מתבקשים לקרוא סעיף זה יחד עם הוריהם:

2.4.1. משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים שלא להעביר פרטים אישיים מזהים, כגון כתובת ומספר טלפון לגורם שאינם משוכנעים שהם מכירים שלא דרך האתר, וכן לחשוף פרטים אישיים מזהים, למעט לנותני שירותים המפרסמים את פרטי ההתקשרות עימם במסגרת האתר.

2.4.2. משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים לקחת בחשבון שאין להאמין לכל גורם שפונה אליהם במסגרת האתר, למעט לגורמים מקצועיים המפרסמים באתר, ומשתמשים באתר עלולים לפעול תחת שמות משתמש פיקטיביים ולמסור פרטים לא מדוייקים ואף שקריים.

2.4.3. היה ומשתמשים מתחת לגיל 18 מעוניינים להיפגש עם אנשים שהם הכירו דרך האתר, לרבות נותני שירותים המפרסמים במסגרת האתר, הם נדרשים להודיע ולקבל את אישור הוריהם או של אפוטרופוס על כוונתם לעשות כן.

2.4.4. במקרה שמשתמש מתחת לגיל 18 חש שמשהו מטריד או מפריע לו בכל צורה שהיא, עליו להודיע על כך למנהלי האתר בכתובת הדוא"ל info@startegy.co.il ולהוריו באופן מיידי.


3. התחייבויות המשתמש

3.1. המשתמש באתר מתחייב להימנע מביצוע הפעולות המפורטות להלן בנוגע לאתר האינטרנט וכלל שירותיו:

3.1.1. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות היוצרים באתר, לרבות לגבי קוד המקור, עיצוב, אפליקציות וכיו"צ. מובהר כי כל התכנים המצוין באתר מהווים קניין רוחני, בין אם מדובר בתכנים החוסים תחת הגנת זכויות יוצרים ו/או מהווים סימן מסחר ו/או מהווים מידע עסקי מוגן המצוי בבעלות האתר ו/או מי מטעמו.

3.1.2. השימוש בכל תכני האתר מותר לשימוש אישי בלבד, למטרת עיון ולמידה. אסור למשתמש להעתיק ו/או לגזור כל מידע המצוי באתר להפיצו לצד שלישי, בין אם למטרות מסחריות ובין אם למטרות שאינן מסחריות.

3.1.3. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר, לגלוש, לסרוק, לצפות ולהגיב לתכנים באמצעות תוכנות מחשב ו/או מתקנים אלקטרונים ו/או נגיפי מחשב (לרבות Bots או Crawlers), בין אם אלו מחקים את פעילותו של משתמש בשר ודם ובין אם לאו ו/או אוספים מידע מכל סוג שהוא לגבי האתר, תכניו ומשתמשיו, לרבות נתונים סטטיסטים, למעט אינדקסים ומנועי חיפוש.

3.1.4. המשתמש מתחייב שלא לבצע URL Hacking, קרי – שינוי ומניפולציה של דפים באתר לשם יצירת גישה לאתרים פנימיים שלא אמורה למשתמש להיות גישה אליהם.

3.1.4.1. המשתמש מתחייב שלא לעלות (upload) תכנים כל סוג שהוא יש בהעלתם לאתר משום עבירה על חוקי מדינת ישראל ובכלל. מבלי לפגוע בכלליות התחייבות זו, המשתמש מתחייב שלא להעלות תכנים אשר:

3.1.4.2. עלולים להפר ו/או לפגוע בזכות יוצרים של צד שלישי.

3.1.4.3. עלולים להפר ו/או לפגוע בסימן מסחר של צד שלישי.

3.1.4.4. עלולים להפר או לפגוע בפטנט של צד שלישי.

3.1.4.5. עלולים להפר ו/או לפגוע בסוד מסחרי או מידע מוגן אחר של צד שלישי.

3.1.4.6. עלולים להוות עוולה מסחרית לפי חוק עוולות מסחריות כלפי צד שלישי.

3.1.4.7. עלולים לפגוע בפרטיותו של צד שלישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

3.1.4.8. עלולים להוות לשון הרע בהתאם לחוק איסור לשון הרע.

3.1.4.9. עלולים להוות דברי תועבה בהתאם לחוק העונשין.

3.1.5. ביצוע כל פעולה אשר עלולה לפגוע בתפעול האתר ותפקודו השוטף, לרבות פגיעה ו/או שינוי קוד המקור; אלמנטים, אפליקציות ו"פיצ'רים" הנמצאים באתר; תוכן ועיצוב האתר; זמינות האתר ברשת האינטרנט.

3.1.6. ביצוע פעילות העלולה לגרום להשבתת פעילות האתר באמצעות ping, בקשות שרת וכל פעילות אחרת.

3.1.7. להשתמש בשירותי האתר באמצעות זהות בדויה או זהות הלקוחה מאדם אחר.

3.1.8. הטרדת משתמשים אחרים באתר, לרבות פניות חוזרות ונשנות שלא בהתאם לרצון משתמש אחר.


4. לבעלי האתר שמורות הזכויות כדלקמן:

4.1. האתר רשאי למנוע גישה למשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לרבות באמצעות מחיקת חשבון משתמש, חסימת גישה לאתר מכתובת I.P. ממנה בוצעה הפרת ההסכם וכל אמצעי אחר שימנע מהמשתמש לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד בהתאם לדין. מובהר כי למשתמש שגישתו תיחסם לאתר עקב הפרת תנאי השימוש, לא יוחזרו סכומים ששילם בתמורה לשימוש בשירותי האתר, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר בהתאם לדין.

4.2. לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות [לינק].


5. משתמשים "מזדמנים"

 

5.1. חלק משירותי האתר פתוחים לציבור הגולשים הרחב מבלי שאלו נדרשים להזדהות ו/או להירשם באתר כמשתמשים רשומים.

5.2. המשתמשים המזדמנים מודעים לכך שהם מקבלים גישה רק לחלק מתכני האתר, ורוב תכני האתר פתוחים למשתמשים בתשלום בלבד, וגולשים מזדמנים מוותרים על כל טענה לעניין זה.

5.3. המשתמשים המזדמנים מקבלים את זכותו של האתר לחסום בפניהם חלק מתכני האתר, והם רשאים להירשם על מנת לקבל גישה לשירותים החסומים בהתאם להוראות הסכם שימוש זה ומרצונם החופשי.


6. משתמשים רשומים

 

6.1. לאתר הזכות לקבוע כי הגישה והשימוש בשירותים מסויימים לא יהיו פתוחים לכלל ציבור הגולשים, אלא יהיו זמינים למשתמשים רשומים בלבד.

6.2. משתמשים רשומים הינם משתמשים אשר נרשמים לאתר באמצעות פתיחת חשבון משתמש באמצעות הזנת פרטים אשר נקבעים על ידי בעלי האתר ותשלום.

6.3. משתמש המבקש לקבל גישה לתכנים בתשלום, ירשם לאתר בכפוף לתשלום בגין השירותים, בהתאם לסך המפורסם באתר.

6.4. לאתר זכות לקבוע אילו שירותים יותאמו לאילו משתמשים בהתאם לשיקול דעת האתר.

6.5. רישום לאתר כמוהו כהסכמה לתנאים המפורטים באתר ולמדיניות הפרטיות של האתר [לינק].

6.6. משתמש הפותח חשבון משתמש מסכים ומקבל את ההוראות כדלקמן:

6.6.1. חל איסור לפתוח חשבון משתמש המכיל נתונים שאינם נתוני אמת לגבי המשתמש הרשום.

6.6.2. חל איסור לפתוח חשבון משתמש עבור אדם שאינו המשתמש אשר מזין בפועל את הפרטים לחשבון המשתמש. יודגש כי התחזות לאחר הינה עבירה פלילית.

6.6.3. בפתיחת החשבון, המשתמש מקבל את כל תנאי תקנון זה.

6.7. למרות שהאתר נוקט באמצעים להבטחת מידע בהתאם למקובל, לא ניתן להבטיח בוודאות מלאה שצד שלישי לא יכול לפרוץ למאגרי המידע של האתר באמצעות חדירה לא מורשת ולהיחשף למידע לגבי המשתמש.

6.8. משתמש רשום מודע לכך ששירותי האתר דינאמיים ומשתנים. לאתר יש זכות לגרוע ו/או להוסיף תכנים ו/או שירותים בהתאם לשיקול דעתו.


7. אחריות ושימוש

 

7.1. מובהר כי התכנים והשירותים באתר, בין אם בתשלום ובין אם לא, אינם מהווים ייעוץ ו/או המלצה לרכישת נכסים ו/או מוצרים ו/או שירותים בין אם באמצעות נותני שרותים המפרסמים באתר, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים. המידע המתפרסם באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית.

7.2. המשתמש מודע שכל רכישה וקבלת שירות מצריכה ייעוץ פרטני ומפורט באופן אישי, והשירותים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.

7.3. מובהר כי משתמש הפועל על סמך מידע שקיבל במסגרת האתר עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. למרות שהמידע באתר מקצועי ואיכותי, ידוע למשתמש כי הנושאים המועברים במסגרת תכני האתר מצריכים ידע רב, השקעה ומקצועיות מיוחדת על מנת להיות בקיא בהם. על כן, המידע המועבר במסגרת תכני האתר מהווה חומר העשרה ורקע, שהשימוש בו על אחריות המשתמש בלבד, והאתר מתריע כי המידע המועבר אינו מספיק בהכרח על מנת ליישם את כל הנלמד באופן עצמאי ולהביא בוודאות להצלחה.

7.4. תכנים של גורמים מקצועיים: הגורמים המקצועיים המעבירים תכנים במסגרת האתר אינם מהווים חלק ממפעילי האתר ובעליו. האתר אינו אחראי על התכנים המועברים ורמתם המקצועית, ולכן המשתמש צריך להתייחס למידע בזהירות הראויה, ולקחת בחשבון שהמידע אינו שלם ו/או ממצה.

7.5. ייעוץ של גורמים מקצועיים: היה והמשתמש יקבל ייעוץ פרטני מגורמים מקצועיים המפרסמים במסגרת האתר, ידוע למשתמש כי גורמים אלו אינם עובדים של האתר, ולאתר אין כל אחריות בנוגע למקצועיות הייעוץ ותוכנו.

7.6. המשתמש אשר מזין פרטים אישיים ותוכן לאתר עושה זאת על אחריותו האישית, לוקח בחשבון את הסיכון של חשיפת המידע לצדדים שלישיים מורשים ושאינם מורשים ומשחרר את האתר, בעליו ומפעיליו מאחריות בגין נזקים שיגרמו לו כתוצאה מחשיפת המידע.

7.7. כמו כן, המשתמש הרשום מודע לכך שהמידע שהוא מזין לאתר ייחשף בפני צדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, וכן ייחשף בפני משתמשים אחרים. על כן, המשתמש מוותר על כל טענה של פגיעה בפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות כנגד האתר, בעליו ומתחזקיו.

7.8. המשתמש הרשום מתחייב לפעול כדלקמן בנוגע לסיסמא אשר תשמש אותו לצורך גישה לחשבון המשתמש:

7.8.1. המשתמש הרשום לא יעביר את סיסמתו לאחר בכל אופן שהוא.

7.8.2. המשתמש הרשום יחליף את הסיסמא אחת לשלושה חודשים לפחות.

7.8.3. הסיסמא צריכה להחיל לפחות 6 תווים.

7.8.4. המשתמש הרשום לא ישתמש בסיסמא המכילה את שמו, מספר מזהה או תאריך לידה.

7.9. במקרה ומתעורר למשתמש הרשום חדש שנעשה שימוש לא מורשה בחשבונו או מתעורר לכל אדם חשד שמופעל חשבון על שמו ולא על ידו, המשתמש יודיע על כך ללא דיחוי לאתר.

7.10. מבלי לפגוע בזכויות האתר לגבי חשבונות משתמשים בהתאם להסכם זה ובהתאם לדין, לאתר זכות להשעות חשבון משתמש ולהתנות את הצגת החשבון בהצגת אסמכתאות לגבי אמיתות זהות בעל חשבון המשתמש.

7.11. המשתמש הרשום מאשר לאתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שהזין לאתר כשנרשם כמשתמש רשום עדכונים לגבי שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות באתר ולגבי שינויים בהסכם זה. כמו כן, המשתמש הרשום מאשר לאתר לשלוח לתיבת הדוא"ל האמורה בקשות לאישור ועדכונים לגבי פעולות שביצע המשתמש הרשום במסגרת האתר.


8. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 

8.1. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.

8.2. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

8.3. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

8.4. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.


9. הגבלת אחריות לנזקים

אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.


10. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 

10.1. במסגרת האתר מוצגות פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' שחלקן עשויות להופיע בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, תוכנן, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

10.2. במסגרת האתר מוצגות גם פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' שאינן מופיעות בחסות שירות חיצוני. ידוע למשתמש כי נוסח הפרסומות מתקבל באתר באמצעות המפרסם ובאחריותו, ולכן אין לאתר אחריות לאמיתות הפרסום, לתוכנו ולתוכן מפר זכויות או תוכן פוגעני המופיע בפרסום.

10.3. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

10.4. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.


11. הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל info@startegy.co.il


12. זכות יוצרים והרשאות שימוש

 

12.1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות, לרבות תכנים המהווים מצגות, הרצאות, קטעי וידאו או סאונד ומאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, או לבעלי האתר רישיון שימוש בהם.


13. סימני מסחר

 

13.1. סימן המסחר "Startegy" הינו סימן מסחר רשום של בעלי האתר / משמש את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

13.2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.


14. שינוי תנאים

 

14.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש.

14.2. הואיל ובעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו:

14.2.1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה במקרה של כניסת השינויים מהותיים לתוקף.

14.2.2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

14.3. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

14.4. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.


15. הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.


16. שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.


17. ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

Amir Gilboaתנאי שימוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *